galerija
galerija
vsebina

 CELOLETNA PRIPRAVLJALNICA

 
Intenzivne delavnice v času vikendov pred sprejemnimi izpiti so namenjene predvsem obnovi znanja, kjer bomo snov predelali čim hitreje ter se poskusili posvečati vajam, s katerimi se boste srečevali.
Celoletna pripravljalnica je namenjena učencem in dijakom, ki se želijo pripraviti na sprejemni izpit pod strokovnim vodstvom v daljšem časovnem obdobju (vsaj 1 leto, iz izkušenj pa svetujem 2-3 leta priprav).

VPIS NA SREDNJE UMETNIŠKE ŠOLE

Učence zadnje triade osnovne šole pripravim na preizkusih nadarjenosti za vpis v srednje šole.

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana: Čaka vas preizkus likovne nadarjenosti, ki vključuje risanje po modelu, preizkus likovne ustvarjalnosti, ploskovno-barvni preizkus, konstrukcijsko-prostorski preizkus. S seboj imejte svinčnike (HB, 3B, 6B), pet risalnih listov formata A3, radirko, pet listov šeleshamerja formata A3, kolaž papir, lepilni trak, tempera barve s priborom (čopiče različnih velikosti, paleto, posodo za vodo, krpo), različna pisala (flomastri, barvice, voščenke), olfa oz. grafični nož, škarje, lepilo (magnetin, uhu lepilo ali podobno), dva trikotnika in šestilo.

Na Srednji šoli za oblikovanje Maribor nam je Katja Kokol, univ. dipl. psih., šolska svetovalna delavka zaupala: »Vsak del preizkusa traja 50–70 minut, tako da je skupno trajanje preizkusa z vmesnim odmorom približno 4 ure in pol. Vsak del preizkusa nato oceni ocenjevalec, ki dodeli izdelku oceno od 5 do 10. Preizkus opravijo tisti učenci, ki skupno zberejo vsaj 24 točk. Pri prvi nalogi morajo učenci narisati določen predmet po opazovanju. Rišejo s svinčnikom. Tudi pri drugi nalogi rišejo s svinčnikom, in sicer predmet ali prizor po spominu oz. na podlagi opisa (npr. prizor iz zgodbe). Pri ploskovno barvnem preizkusu učenci s tempera barvami slikajo vzorec na določeno temo (npr. embalažo, vzorec za tiskovino …). Pri konstrukcijsko-prostorskem preizkusu pa ustvarjajo tridimenzionalni izdelek iz papirja s pomočjo šeleshamerja, škarij in lepila.«

VPIS NA LIKOVNE AKADEMIJE (ALUO UL, FAKULTETA ZA DIZAJN SVZ -DIZAJN - NOTRANJA OPREMA, FAKULTETA ZA DIZAJN SVZ - DIZAJN - TEKSTILIJE IN OBLAČILA, FAKULTETA ZA DIZAJN SVZ -DIZAJN - VIZUALNE KOMUNIKACIJE, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA UL-OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL, PEDAGOŠKA FAKULTETA UM-LIKOVNA PEDAGOGIKA, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO UM-TEHNOLOGIJE TEKSTILNEGA OBLIKOVANJA v Sloveniji in različne fakultete v tujini)

Pregled vseh visokošolskih in višješolskih študijev v Sloveniji:
https://studentski.net/studij/visokosolski-studij


S tečajniki skozi leta izpopolnimo tehnike, ki so potrebne za uspešno opravljen preizkus nadarjenosti in skupaj pripravimo mapo. Delamo individualno glede na smer, ki jo tečajnik želi vpisati.


Na UL ALUO se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje določene z Razpisom za vpis na Univerzo v Ljubljani in uspešno opravijo preizkus nadarjenosti. Preizkus nadarjenosti je sestavljen iz dveh delov, razdeljenih na naloge, ki so predmet ocenjevanja na posameznem programu oz. smeri programa.

Mapa z deli, ki jo kandidat za vpis predhodno odda v referatu za študentske zadeve, je prvi del preizkusa nadarjenosti. Pozitivno ocenjena mapa je pogoj za prepustitev kandidata k drugemu delu preizkusa nadarjenosti. Vsebina mape je določena z razpisom za vpis na Univerzo v Ljubljani, posebej za vsak študijski program oz. smer programa.

Kandidat je na preizkusu nadarjenosti ocenjen s točkami v razponu do 100 točk. Najvišje število doseženih točk (maksimum) je 100. Najnižje število doseženih točk (minimum) na celotnem preizkusu nadarjenosti, s katerimi kandidat še uspešno opravi preizkus nadarjenosti, je 60 točk.


I. ODDELEK ZA SLIKARSTVO SMER SLIKARSTVO, SMER GRAFIKA


Pri preizkusu nadarjenosti na Oddelku za slikarstvo, smer Slikarstvo in smer Grafika so predmet ocenjevanja naslednje naloge: 1. Mapa s kandidatovimi preteklimi deli 2. Izpolnitev vprašalnika o interesih in preferencah 3. Risanje glave po živem modelu 4. Risanje oblečene figure v prostoru 5. Razgovor s kandidati 2 Preizkus nadarjenosti za točke 2., 3., 4. in 5. traja štiri dni in se izvaja v prostorih Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Risarski material ni posebej predpisan, najbolj pripraven pa je svinčnik, naravno in prešano oglje, krede in podobno. Format papirja naj ne bi bil manjši od dimenzije 70 × 50 cm.

KAJ PRIČAKUJEMO OD KANDIDATA NA PREIZKUSU NADARJENOSTI IN KATERE SPOSOBNOSTI KANDIDATOV ŠE POSEBEJ PREVERJAMO

Osnovna zahteva pri obeh risarskih nalogah (točki 3. in 4.) na preizkusu nadarjenosti je, da kandidat v danem formatu nariše glavo – portret in figuro v prostoru tako, da jo v celoti in pretehtano vkomponira v format in prepričljivo poustvari oblikovni značaj, razmerja in prostorske razsežnosti motiva. Risarska dela naj bi pokazala kandidatovo zmožnost prostorskega predstavljanja, njegov smisel za celoto, njegovo sposobnost doumevanja in razlaganja oblik ter njegov smisel za estetsko organizacijo.

1. Mapa s kandidatovimi preteklimi deli 20 do 30 del, ki izkazujejo kandidatov umetniški interes, kot so risbe, slikarska dela, grafična dela, video dela, filmi, fotografije, intermedijska dela in koncepti; Ocena mape je od 0 - 20 točk.

2. Izpolnitev vprašalnika o interesih in preferencah
Kandidati v okviru ene učne ure odgovorijo na 3 do 5 vprašanj s področja splošnega poznavanja kulture in likovne umetnosti ter s področja njihovih interesov in preferenc. Namen vprašalnika je dobiti več informacij o kandidatovem načinu razmišljanja s posebnim poudarkom na njegovi izvirnosti in ustvarjalnosti. Ocena naloge je od 0 – 5 točk.

3. Risanje glave po živem modelu
Kandidatova risba naj predstavi poudarjeno temeljno voluminoznost glave kot celote z najnujnejšimi detajli, potrebnimi za poudarjanje karakterja človeškega lika – portreta. Vsi deli motiva naj bodo pojmovani kot telesnosti z nazorno predstavljeno plastičnostjo in konstrukcijo. Cilj risanja naj bo obravnavanje glave kot objekta s svojimi razsežnostmi v prostoru, notranjo konstrukcijo in karakternimi značilnostmi – vključno s tistimi deli telesa, ki so še zaobjeti v mejah formata. Ocena naloge je od 0 – 35 točk

4. Risanje oblečene figure
Pri tej nalogi gre za nazorno perspektivično in tridimenzionalno predstavitev figure v prostoru na dvodimenzionalni površini v tehniki risbe. Figura in prostor okoli figure morata biti predstavljena na način, da so proporci med seboj usklajeni, prav tako morajo biti med seboj usklajeni prostorski plani tako na figuri kot v konstruiranem perspektivičnem prostoru. Cilj tega dela preizkusa nadarjenosti je analiziranje danega motiva v vidnem polju, spreminjanje le-tega v kompozicijo skozi združevanje in sintetiziranje perceptivnih 3 danosti v plastične in konstruktivne vrednosti s pomočjo risanja in modelacije dobljenih telesnosti. Ocena naloge je od 0 – 35 točk.

5. Razgovor s kandidati
Zadnji dan preizkusa nadarjenosti je po izvedbi vseh predhodnih nalog namenjen razgovoru s kandidati. Cilj razgovora je pridobiti celovito individualno sliko o željah, motivih in sposobnostih posameznih kandidatov. Ocena naloge je od 0 - 5 točk.


SMER VIDEO IN NOVI MEDIJI
Pri preizkusu nadarjenosti na Oddelku za slikarstvo, smer Video in novi mediji so predmet ocenjevanja naslednje naloge:

1. Mapa s kandidatovimi preteklimi deli

2. Snemanje lastnega videa na določeno temo

3. Razbiranje ideje in vsebine iz predvajanega avtorskega videa

4. Risanje najpomembnejših kadrov iz predloge

5. Obvezen razgovor s kandidatom
Preizkus nadarjenosti za točke 2., 3., 4. in 5. traja štiri dni in se izvaja v prostorih Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Kandidati lahko na preizkusu uporabljajo svojo Opremo: fotoaparat, video kamera.

KAJ PRIČAKUJEMO OD KANDIDATA NA PREIZKUSU NADARJENOSTI IN KATERE SPOSOBNOSTI KANDIDATOV ŠE POSEBEJ PREVERJAMO
Pri izvedbi praktičnega preizkusa znanja in občutljivosti za gibljivo video podobo, fotografijo in narisano zgodbo se posebej preverjajo sposobnosti kandidatov kot so: sposobnost reagiranja v dani situaciji, izvirnost v rešitvah in sposobnost sinteze iz dane situacije.

1. Mapa s kandidatovimi preteklimi deli
Do 30 del, ki izkazujejo kandidatov umetniški interes: lastna likovna in medijska dela kot so risbe, slikarska dela, grafična dela, strip, video, risani film, 2D in 3D animacija, film, fotografija, konceptualni projekti. Ocena mape je od 0-20 točk.

2. Snemanje lastnega videa na določeno temo
Kandidat z lastno opremo ali z opremo akademije (video kamero) v določenem času, v prostorih akademije posname lastni kratki video film na določeno temo. S tem delom preizkusa nadarjenosti se želi ugotoviti, kako dobro kandidat obvladuje temeljne značilnosti video medija kot so: kompozicija, fotografija in občutek za ritem. Ocena naloge je od 0-30 točk.

3. Razbiranje ideje in vsebine iz predvajanega avtorskega videa
Kandidat na podlagi ogleda predvajanega avtorskega videa v nekaj stavkih z lastnimi besedami formulira njegovo idejo in vsebino v času … . Cilj naloge je prepoznavanje kandidatove sposobnosti za analizo in verbalizacijo prikazanega dela. Ocena naloge je od 0-20 točk.

4. Risanje najpomembnejših kadrov iz predloge
Kandidat pri tej nalogi iz likovne predloge po lastni presoji izbere in nariše kadre, ki se mu zdijo bistveni za to likovno delo. Cilj tega dela preizkusa nadarjenosti je ugotoviti kandidatove sposobnosti, da iz narisanih statičnih kadrov sestavi lastno zgodbo kot gibljivo pripoved. Ocena naloge je od 0-25 točk.

5. Obvezen razgovor s kandidatom V razgovoru s kandidatom se ugotavlja razmerje med željo in poznavanjem medijske umetnosti. Ocena razgovora je od 0-5 točk.


II. ODDELEK ZA KIPARSTVO


Pri preizkusu nadarjenosti na Oddelku za kiparstvo so predmet ocenjevanja poleg predložene mape z deli naslednje naloge:

1. Modeliranje glave po živem modelu
Kandidat mora prinesti s seboj modelirko, orodje in glino za modeliranje dobi na ALU.

2. Konstruiranje prostorske kompozicije
Kandidat mora prinesti s seboj vse materiale, predmete in orodja (sredstva), ki jih potrebuje za izvedbo naloge.

3. Risanje po živem modelu
Kandidat mora prinesti s seboj risalno desko, papir in risalni pribor (svinčnik, naravno in prešano oglje, kredo ipd.). Format papirja naj ne bi bil manjši od 70 x 50 cm.

4. Pogovor s kandidatom:
likovna analiza prostorske kompozicije, preverjanje splošne razgledanosti s področja kiparstva in preverjanje predhodne likovne izobrazbe.

KAJ PRIČAKUJEMO OD KANDIDATA NA PREIZKUSU NADARJENOSTI IN KATERE SPOSOBNOSTI KANDIDATOV ŠE POSEBEJ PREVERJAMO

Ad 1) Osnovna zahteva prve naloge je da:
- kandidat zmodelira glavo po živem modelu, polnoplastično in v naravni velikosti;
- upošteva celovitost postavljene naloge;
- poustvari oblikovni značaj;
- upošteva razmerje mas, smeri in prostorske razsežnosti modela.

Ad 2) Z drugo nalogo se želi preveriti (spoznati) kandidatovo sposobnost razvijanja lastnega projekta, od začetne ideje do končnega izdelka, ki določa in vzdržuje pomen kiparskega dogodka s pomočjo konstruiranja prostora, predmetnosti in kompozicije.

Ad 3) Risanje po živem modelu zahteva od kandidata, da figuralno kompozicijo vkomponira v format dvodimenzionalne površine in prepričljivo poustvari prostorsko, plastično dimenzijo modela.

Ad 4) Po štirih dneh preizkusa nadarjenosti nam pogovor s kandidatom razjasni predvsem povezavo njegove vsesplošne izobrazbene kondicije z ustvarjalno.

1. Modeliranje glave po živem modelu
V dani nalogi naj bo poudarjen temeljni volumen glave kot celote, na njej pa le detajli, ki so potrebni za plastični opis značaja glave. Tudi ti detajli naj bodo pojmovani trodimenzionalno, kot telesnosti. Cilj modeliranja je, da je glava obravnavana kot objekt (modelirana kot valj, krogla ali sestavljena geometrijska telesa). Glava ima svoje prostorske razsežnosti, svojo notranjo konstrukcijo in svoje posebne karakterne značilnosti. Če je glava prostorski objekt – predmet, veljajo zanjo vse zakonitosti prostorske konstrukcije (volumni, smeri, preseki ipd.). Ocena naloge 0-30 točk.

2. Vaja iz relacij snovnosti
Kandidat iz predloženega na akademiji danega materiala in orodja naredi izdelek, ki priča o njegovi sposobnosti uporabiti dana materialna sredstva in jih uspešno organizirati v kiparski izdelek. Naloga preverja sposobnost sestavljanja in razumevanja gradnje kiparskega organizma na podlagi danega materiala. Gre za tematiziranje relacij material – izvedba oz. odnos med snovjo in obliko. Gradnja iz materialnosti v realnem prostoru je temeljna kiparska izkušnja, skozi katero se kaže kandidatovo, kandidatkino razumevanje in obvladovanje materialnosti in posledično prostora. O kandidatovem, kandidatkinem razumevanju naloge govorijo: a) modeliranje oz. oblikovanje, 'manipuliranje' danega materiala b.) načrtovanje in predvidevanje, obvladovanje konstrukcije oz. gradnje, torej uspešna procesualnost gradnje kipa, izdelka. c) idejna, prostorska in kompozicijska artikulacija celote Uspešen rezultat naloge je odvisen od kandidatove, kandidatkine sposobnosti uporabe materiala s katerim bo prepričljivo oblikoval/a in razvil/a idejo in formo kipa, kiparske kompozicije ali predmetno – prostorskega kiparskega dogodka. Ocena naloge 0-30 točk.

3. Risanje po živem modelu
Pri tej nalogi gre za nazorno perspektivično in trodimenzionalno predstavitev figure v prostoru na dvodimenzionalni površini v tehniki risbe. Figura in prostor okoli figure morata biti predstavljena na način, da so proporci med seboj usklajeni, prav tako morajo biti med seboj usklajeni prostorski plani tako na figuri kot v konstruiranem perspektivičnem prostoru. 6 Cilj tega dela preizkusa nadarjenosti je analiziranje danega motiva v vidnem polju, spreminjanje le-tega v kompozicijo skozi združevanje in sintetiziranje perceptivnih danosti v plastične in konstruktivne vrednosti s pomočjo risanja in modelacije dobljenih telesnosti. Ocena naloge 0-20 točk.

4. Pogovor s kandidatom
Po štirih dne preizkusa nadarjenosti nam pogovor s kandidatom razjasni predvsem povezavo njegove vsesplošne izobrazbene kondicije z ustvarjalno, ki jo je pokazal tako pri modeliranju in risanju po živem modelu ter konstruiranju prostorske kompozicije po lastni zasnovi, kot primerjalno v delih priloženih za pripustitev k preizkusu nadarjenosti. Kandidatova analiza lastnih del je poizkus samokritičnega vrednotenja, ki odraža njegovo informiranost o likovni umetnosti in interese v kiparskem mediju. Govori o njegovi sposobnosti vizualnega opažanja in problematiziranja kiparske situacije. Iz pogovora želimo razbrati tako konceptualno kot domišljijsko širino kandidata. Ocena naloge 0-20 točk


III. ODDELEK ZA RESTAVRATORSTVO


Mapa z deli:
10 prostoročnih risb, od tega najmanj 8 risb s tematiko glave oziroma figure, eno ali več fotografij kiparskega dela in 1 prosto barvno slikarsko kompozicijo
Pri preizkusu nadarjenosti za kandidate za študij konserviranja in restavriranja likovnih del se ocenjuje:
1. Risanje oblečene figure v prostoru
2. Oblikovanje reliefa glave v glini po mavčni predlogi
3. Kopija predloge
4. Barvni preizkus
5. Pisna naloga
Material: risalni material ni posebej predpisan. Najbolj pripravni za risbo so svinčnik, prešano oglje in podobno. Format papirja naj ne bo manjši od dimenzije 70 x 50 cm. Za kopijo predloge in barvni preizkus je potrebna paleta osnovnih barv (tempera barve - rumena, rdeča, modra, bela in črna) in risalni listi A3 format. Orodje in glino dobi kandidat na ALUO, pripomočke za modeliranje (modelirko) prinese kandidat s seboj, prav tako tudi risalno desko, papir, risalni pribor in pribor za slikanje.
KAJ ZAHTEVAMO OD KANDIDATA NA IZPITU IN KATERE SPOSOBNOSTI KANDIDATOV ŠE POSEBEJ PREVERJAMO?
Osnova risarske naloge je, da kandidat na danem formatu (dvodimenzionalna površina) nariše figuro tako, da bo v celoti in pretehtano vključena v format in bo prepričljivo poustvaril oblikovani značaj, razmerja in prostorske razsežnosti. Risarska dela naj bi torej pokazala kandidatovo zmožnost prostorske predstave in njegov smisel za celoto. Pri plastičnem oblikovanju se zahteva, da kandidat polnoplastično oziroma reliefno zmodelira dano mavčno predlogo v naravni velikosti. Upoštevati mora celovitost postavljene naloge ter poustvariti oblikovni značaj z upoštevanjem razmerja mas, smeri in prostorske razsežnosti modela.
Kopija predloge je namenjena preverjanju kandidatove sposobnosti za ploskovno orientacijo, nadalje se od kandidata pričakuje sposobnost zaznavanja značajev oblik, barvnih tonov in linij, doslednost in natančnost pri izvedbi ter sposobnost uporabe pripomočkov. Pri barvnem preizkusu se zahteva kandidatova točnost zaznave barv in tonov ter zahtevano barvno interpretacijo.
Pisna naloga je namenjena spoznavanju kandidata, s poudarkom na razumevanju pomena dediščine, kandidatovega izrazoslovja, namena študija in ciljev. Iz pisne naloge želimo pridobiti vpogled v kandidatovo dosedanje delo in prepoznati njegovo osebnostno širino s področja študija.
1. Risanje oblečene figure v prostoru.
Pri tej nalogi gre za nazorno perspektivično predstavitev in tridimenzionalno predstavitev figure v prostoru na dvodimenzionalni površini v tehniki risbe. Figura in prostor okoli figure morata biti predstavljena na način, da so proporci med seboj usklajeni, prav tako morajo biti med seboj usklajeni prostorski plani tako na figuri kot v konstruiranem perspektivičnem prostoru.
Cilj tega dela sprejemnega je analiziranje podanega motiva v vidnem polju, spreminjanje v kompozicijo z združevanjem in sintetiziranjem perceptivnih danostih v plastične kompozicije in konstruktivne vrednosti s pomočjo risanja in modelacije dobljenih telesnosti.
Časovna omejitev: 5-6 ur. Ocena naloge 0 - 30 točk.
2. Oblikovanje reliefa glave v glini po mavčni predlogi.
Pri tej nalogi gre za nazorno reliefno in perspektivično postavitev glave na osnovno ploskev, predvsem naj bo pravilno predstavljena glava v risbi in njenih karakterističnih globinsko reduciranih volumnih. Gre za reliefno predočitev glave in oddaljenih delov glave v razmerju in prostoru. Proporci glave morajo biti med seboj usklajeni. Na reliefu morajo biti jasno opredeljeni globinski prostorski plani, med osnovno ploskvijo in najvišjo točko reliefa ( npr. jasna mora biti prostorska globina med nosom in očesom, licem, ušesom in ramenom). Pri tej nalogi je treba ustvariti iluzijo polne plastičnosti kljub skrajšanim in reduciranim globinam. Proporci in volumni morajo v celoti in v detajlu poudarjati bistvene značilnosti modela. Tudi ta naloga mora biti pojmovana konstruktivno. Pri modeliranju naj bo poudarjena osnovna oblika obrazne gmote, ki naj se čimbolj približa sorodnim prostorskim geometrijskim telesom.
Časovna omejitev: 5-6 ur. Ocena naloge 0 - 30 točk.
3. Kopija predloge
Predloga je barvna fotokopija izbranega slikarskega dela, v kateri prevladujejo različni likovni elementi (ploskev, linija, barvni toni...). Kandidat naj z danimi slikarskimi pripomočki (osnovne barve, čopiči) ponovi oz. kopira predlogo. Pri tem naj bo pozoren na ujemanje velikosti posameznih oblik in njihovih značajskih vrednosti, kontur in barvnih tonov. Vse našteto mora biti usklajeno z dano predlogo.
Cilj naloge je orientacija na dvodimenzionalni površini, dojemanje danih odnosov ter dosledna in natančna izvedba.
Časovna omejitev: 3 ure. Ocena naloge 0 - 20 točk.
4. Barvni preizkus
Barvni preizkus je pomembno preverjanje določenih lastnosti kandidata za študij restavratorja likovnih umetnin, saj je barva nepogrešljiva sestavina vsakodnevnega restavratorjevega dela. Kandidat dobi barvno predlogo, na kateri je vrisana mreža. Kandidat poišče ustrezen barvni ton za vsak kvadrat posebej. Uporabi naj samo en barvni ton, s katerim se bo najbolj približal barvnemu dogodku v kvadratu.
Cilj naloge je razločevanje barv in barvnih tonov, upoštevaje približek barvnim tonom ter doslednost in natančnost izvedene vaje.
Časovna omejitev: 2 uri. Ocena naloge 0 - 15 točk.
5. Pisna naloga
Pisna naloga je oblikovana kot vprašalnik, na katerega kandidat odgovarja v stavkih. Zajema področja: pomen dediščine in predstava o njej, namen in cilji študija, dosedanje delo. Naloga je namenjena preverjanju kandidatovega izrazoslovja, razumevanju pomena dediščine ter spoznavanju osebnega profila kandidata.
Časovna omejitev: 1 ura. Ocena naloge 0 - 5 točk


IV. ODDELEK ZA OBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMINKACIJ


Pri preizkusu nadarjenosti na Oddelku za oblikovanje VK so predmet ocenjevanja naslednje vsebine:
1. Mapa z deli.
Najmanj 10 risb figure za vse smeri in vsaj 10 del, ki izkazujejo kandidatov umetniški/oblikovalski interes, za smer, za katero se prijavlja (slikarska ali grafična dela, fotografije, izdelki s področja grafičnega oblikovanja, ilustracije, stripi, skicirka, plakati, Video dela, dela interaktivnega oblikovanja in animacije so lahko na CD ali DVD.
2. Preizkus nadarjenosti.
Mapo z deli Komisija za preizkus nadarjenosti oceni in opravi izbor kandidatov za pripustitev k preizkusu nadarjenosti. Preizkus nadarjenosti poteka tri dni. Naloge za vsako smer posebej pripravijo mentorji in jih v pisni obliki in s kratkimi navodili posredujejo kandidatom neposredno pred preizkusom. Za izvedbo posameznih nalog morajo kandidati prinesti s seboj potreben material in orodje. Za vsako nalogo je določen čas izdelave. Po poteku preizkusa kandidati oddajo izdelke, ki jih oceni izpitna komisija.

KAJ ZAHTEVAMO OD KANDIDATA NA IZPITU IN KATERE SPOSOBNOSTI KANDIDATOV ŠE POSEBEJ PREVERJAMO?
SMER GRAFIČNO OBLIKOVANJE
1. Vizualizacija pojma
Namen naloge je preko grafične interpretacij določenega pojma preveriti sposobnosti likovnega izražanja, oblikovanja vizualnega sporočila, kvalitet ter sposobnosti likovne formulacije in redukcije. Določen pojem je potrebno interpretirati v tehniki kolaža iz razpoložljivega gradiva (n.pr.: časniki) nato isti pojem še v prostoročni črno-beli risbi (tuš, tempera, kreda, čopič, pero...).v Kriteriji za oceno: idejna zasnova, vizualna razumljivost, kvaliteta izvedbe.
Ocena naloge je od 0 – 20 točk.
2. Oblikovanje slikovnega znaka in/ali besednega znaka
Namen naloge preveriti oblikovalski potencial kandidata. Izdelati je potrebno zaščitni znak ali črkovni znak za določeno dejavnost.
Kriteriji za oceno: razpoznavnost oblike, domiselnost oblikovanja, likovna interpretacija, upoštevanje lastnosti materiala, izvedba.
Ocena naloge je od 0 – 20 točk.
3. Grafično-oblikovalska naloga
Kriteriji za oceno: razpoznavnost oblike, domiselnost oblikovanja, likovna interpretacija, upoštevanje lastnosti materiala, izvedba.
Ocena naloge je od 0 – 20 točk.
4. Slikanje tihožitja
Namen naloge je preverjanje prepoznavanja barvne in prostorske uskladitve tihožitja, ki ga kandidat predstavi v slikarski tehniki (tempera, akril).
Kriterij za oceno: kompozicija, barvna občutljivost, harmonija in kvaliteta izvedbe.
Ocena naloge je od 0 – 20 točk.
5. Risanje figure po živem modelu
Namen naloge je preverjanje sposobnosti opazovanja in upodabljanja človeške figure v risarski tehniki (oglje, kreda, svinčnik...)
Ta del izpita opravljajo kandidati na ALUO, na Erjavčevi 23.
Kriterij za oceno: risarska kompozicija, prostorska prepričljivost, perspektiva, sorazmerja.
Ocena naloge je od 0 – 20 točk.
Pogovor s kandidatom

SMER FOTOGRAFIJA
1. Vizualizacija pojma
Namen naloge je preko grafične interpretacij določenega pojma preveriti sposobnosti likovnega izražanja, oblikovanja vizualnega sporočila, kvalitet ter sposobnosti likovne formulacije in redukcije. Določen pojem je potrebno interpretirati v tehniki kolaža iz razpoložljivega gradiva (n.pr.: časniki) nato isti pojem še v prostoročni črno-beli risbi (tuš, tempera, kreda, čopic, pero...).
Kriteriji za oceno: idejna zasnova, vizualna razumljivost, kvaliteta izvedbe.
Ocena 0 – 20 točk
2. Serija fotografij na temo portret.
Kriteriji za oceno: jasnost sporočila, oblikovalska/fotografska kvaliteta, kvaliteta izvedbe.
Ocena naloge je od 0 – 20 točk.
3. Serija fotografij na temo dokument.
Kriteriji za oceno: jasnost sporočila, oblikovalska/fotografska kvaliteta, kvaliteta izvedbe.
Ocena naloge je od 0 – 20 točk.
4. Foto reportaža
Kriteriji za oceno: jasnost sporočila, oblikovalska/fotografska kvaliteta, kvaliteta izvedbe.
Ocena naloge je od 0 – 20 točk.
5. Risanje figure po živem modelu
Namen naloge je preverjanje sposobnosti opazovanja in upodabljanja človeške figure v risarski tehniki (oglje, kreda, svinčnik...)
Ta del izpita opravljajo kandidati na ALUO, na Erjavčevi 23.
Kriterij za oceno: risarska kompozicija, prostorska prepričljivost, perspektiva, sorazmerja.
Ocena naloge je od 0 – 20 točk.
Pogovor s kandidatom.

SMER ILUSTRACIJA
1. Vizualizacija pojma
Namen naloge je preko grafične interpretacij določenega pojma preveriti sposobnosti likovnega izražanja, oblikovanja vizualnega sporočila, kvalitet ter sposobnosti likovne formulacije in redukcije. Določen pojem je potrebno interpretirati v tehniki kolaža iz razpoložljivega gradiva (n.pr.: časniki) nato isti pojem še v prostoročni črno-beli risbi (tuš, tempera, kreda, čopič, pero...).
Kriteriji za oceno: idejna zasnova, vizualna razumljivost, kvaliteta izvedbe.
Ocena naloge je od 0 – 20 točk.
2. Ilustracija na literarno izhodišče
Na določeno temo je potrebno izdelati ilustracijo v poljubni tehniki.
Ocena naloge je od 0 – 20 točk.
3. Animiranka
S poljubno tehniko je potrebno izdelati animiranko.
Kriteriji za oceno: jasnost sporočila, delovanje animacije.
Ocena naloge je od 0 – 20 točk.
4. Slikanje tihožitja
Namen naloge je preverjanje prepoznavanja barvne in prostorske uskladitve tihožitja, ki ga kandidat predstavi v slikarski tehniki (tempera, akril).
Kriterij za oceno: kompozicija, barvna občutljivost, harmonija in kvaliteta izvedbe.
Ocena naloge je od 0 – 20 točk.
5. Risanje figure po živem modelu
Namen naloge je preverjanje sposobnosti opazovanja in upodabljanja človeške figure v risarski tehniki (oglje, kreda, svinčnik...)
Ta del izpita opravljajo kandidati na ALUO, na Erjavčevi 23.
Kriterij za oceno: risarska kompozicija, prostorska prepričljivost, perspektiva, sorazmerja.
Ocena naloge je od 0 – 20 točk.

SMER INTERAKTIVNO OBLIKOVANJE
1. Vizualizacija pojma
Namen naloge je preko grafične interpretacij določenega pojma preveriti sposobnosti likovnega izražanja, oblikovanja vizualnega sporočila, kvalitet ter sposobnosti likovne formulacije in redukcije. Določen pojem je potrebno interpretirati v tehniki kolaža iz razpoložljivega gradiva (n.pr.: časniki) nato isti pojem še v prostoročni črno-beli risbi (tuš, tempera, kreda, čopic, pero...).
Kriteriji za oceno: idejna zasnova, vizualna razumljivost, kvaliteta izvedbe.
Ocena naloge je od 0 – 20 točk
2. Animiranka
S poljubno tehniko je potrebno izdelati animiranko.
Kriteriji za oceno: jasnost sporočila, delovanje animacije.
Ocena naloge je od 0 – 20 točk
3. Snemalna knjiga
Na določeno temo je treba izdelati ilustracije v 16 sekvencah v poljubni tehniki (snemalna knjiga je vizualizacija razmišljanja in načrtovanja idej, ki določa sosledje dogajanja in proces nastajanja filmskih, televizijskih ali interaktivnih projektov).
Kriteriji za oceno: snovanje zgodb, čistost izvedbe in jasnost sporočila
Ocena naloge je od 0 – 20 točk
4. Mobi-film
Na določeno temo je treba izdelati film posnet z mobilnim telefonom. slediti je treba navodilom snemalne knjige, pod tretjo nalogo.
Kriteriji za oceno: idejna zasnova in kvaliteta izvedbe.
Ocena naloge je od 0 – 20 točk
5. Risanje figure po živem modelu
Namen naloge je preverjanje sposobnosti opazovanja in upodabljanja človeške figure v risarski tehniki (oglje, kreda, svinčnik...)
Ta del izpita opravljajo kandidati na ALUO, na Erjavčevi 23.
Kriterij za oceno: risarska kompozicija, prostorska prepričljivost, perspektiva, sorazmerja.
Ocena naloge je od 0 – 20 točk
Pogovor s kandidatom.


V. ODDELEK ZA INDUSTRIJSKO IN UNIKATNO OBLIKOVANJE


Pri preizkusu nadarjenosti na Oddelku za industrijsko in unikatno oblikovanje so predmet ocenjevanja naslednje vsebine:
1. Mapa z deli.
projekti, načrti, vizualizacije, fotografije 3D izdelkov, slikarska, grafična in fotografska dela, dela iz področja oblikovanja interjerja in eksterjerja in scenografije, skupno 20 del;
2. Preizkus nadarjenosti.
Mapo z deli Komisija za preizkus nadarjenosti oceni in opravi izbor kandidatov za pripustitev k preizkusu nadarjenosti.
Preizkus nadarjenosti poteka tri dni. Naloge za vsako smer posebej pripravijo mentorji in jih v pisni obliki in s kratkimi navodili posredujejo kandidatom neposredno pred preizkusom. Za izvedbo posameznih nalog morajo kandidati prinesti s seboj potreben material in orodje. Za vsako nalogo je določen čas izdelave. Po poteku preizkusa kandidati oddajo izdelke, ki jih oceni izpitna komisija.
SMER INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE
1. Tridimenzionalna kompozicija
Namen naloge je preverjanje sposobnosti oblikovanja plastičnih teles in uskladitev posameznih elementov v skupno kompozicijo. Likovni jezik in logika konstrukcije naj bosta podrejena danemu materialu.
Kriterij ocenjevanja: izvirnost, likovna čistost, izvedba kompozicije.
Ocena naloge je od 0 do 25 točk.
2. Oblikovanje konstrukcije iz različnih materialov
Iz priloženih materialov je potrebno oblikovati preprosto konstrukcijo oziroma tridimenzionalni objekt. Lahko je uporabljen en ali več materialov. Pri snovanju je potrebno upoštevati lastnosti materialov, kot sta trdnost in upogljivost ter sposobnosti medsebojne povezave.
Namen naloge je preveriti razumevanje gradnje, interpretacijo likovnega jezika, ekonomiko gradnje, strategijo izdelovanja in konstrukcijsko logiko.
Kriteriji ocenjevanja: kvaliteta likovne kompozicije, čistost in trdnost konstrukcijske zasnove, strukturna razgibanost.
Ocena naloge je od 0 do 25 točk.
3. Inovativna rešitev znanega problema in zagovor rešitve
Namen naloge je ocenitev analitično-kritiške sposobnosti. Za predpisani predmet oziroma industrijski izdelek je potrebno napraviti kritično analizo z stališča estetike in funkcionalnosti.
To je potrebno napraviti z skico in tekstom.
Kriteriji ocenjevanja: sposobnost opazovanja in komentarja.
Ocena naloge je od 0 do 25 točk.
4. Risanje figure po živem modelu
Namen naloge je preverjanje sposobnosti opazovanja in risarske spretnosti. Z risbo kandidat nazorno predstavi figuro z upoštevanjem perspektive in vseh elementov, ki morajo biti med seboj usklajeni in ustvariti iluzijo prostornosti. Tehnika oglje, kreda, svinčnik.
Ta del izpita opravljajo kandidati na ALUO, na Erjavčevi 23.
Kriterij za oceno: umetniški pristop.
Ocena 0 – 25 točk
Po potrebi pogovor s kandidatom.

SMER UNIKATNO OBLIKOVANJE
1. Tridimenzionalna kompozicija
Namen naloge je preverjanje sposobnosti oblikovanja plastičnih teles in uskladitev posameznih elementov v skupno kompozicijo. Likovni jezik in logika konstrukcije naj bosta podrejena danemu materialu.
Kriterij ocenjevanja: izvirnost, likovna čistost, izvedba kompozicije. Ocena naloge je od 0 do 25 točk.
2. Modeliranje v glini
Namen naloge je preverjanje sposobnosti oblikovanja v materialu.
Kriterij za oceno: umetniški pristop in kvaliteta izvedbe.
Ocena naloge je od 0 do 25 točk.
3. Oblikovanje konstrukcije iz različnih materialov
Iz priloženih materialov je potrebno oblikovati preprosto konstrukcijo oziroma tridimenzionalni objekt. Lahko je uporabljen en ali več materialov. Pri snovanju je potrebno upoštevati lastnosti materialov, kot sta trdnost in upogljivost ter sposobnosti medsebojne povezave. Namen naloge je preveriti razumevanje gradnje, interpretacijo likovnega jezika, ekonomiko gradnje, strategijo izdelovanja in konstrukcijsko logiko.
Kriteriji ocenjevanja: kvaliteta likovne kompozicije, čistost in trdnost konstrukcijske zasnove, strukturna razgibanost.
Ocena naloge je od 0 do 20 točk.
4. Risanje figure po živem modelu
Namen naloge je preverjanje sposobnosti opazovanja in risarske spretnosti. Z risbo kandidat nazorno predstavi figuro z upoštevanjem perspektive in vseh elementov, ki morajo biti med seboj usklajeni in ustvariti iluzijo prostornosti. Tehnika oglje, kreda, svinčnik.
Ta del izpita opravljajo kandidati na ALUO, na Erjavčevi 23.
Kriterij za oceno: umetniški pristop.
Ocena je od 0 – 20 točk
5. Razgovor s kandidatom
Ocena je od 0 – 10 točk


Cena: 85,00 € na mesec

 
 
Vse navedene cene v ceniku in na spletni strani vsebujejo dajatve oz. davke.