galerija
galerija
vsebina

 slikanje - olje na platno

 

 začetni tečaj

 
Udeleženci tečaja se bodo na začetku spoznali s temelji likovne teorije, ki jo bodo pozneje uporabili pri svojem praktičnem delu. Ob pomoči in usmerjanju strokovnih sodelavcev se bodo tečajniki seznanili s tehnikami tonskega slikanja, pri tem pa si bodo udeleženci pridobili izkušnje s slikanjem na platno.
program tečaja:
 
 • spoznavanje slikarskega materiala in tehnik
 • viziranje in oblikovanje kompozicije
 • spoznavanje likovnega prostora, perspektive ter likovnih elementov
 • tonsko slikanje z upoštevanjem prostora in volumna
 • modeliranje in moduliranjem (svetlenje - temnenje, barvni prostorski ključ)
 • mešanje barv z osnovnimi barvami
 • barvni krog
 • prostor in slikovna ploskev
 • oblikovanje kompozicije in izbor motiva
 • združitev vsega navedenega v slikanje, s povdarkom na povezanosti in harmoniji s celoto in detajli
 • slikanje preprostega ter zahtevnega tihožitja
 
max. število tečajnikov:
 
 • 7 oseb
 
čas trajanja:
 
 • enkrat na teden po 3 šolske ure
Material je v celoti vštet v ceno.
 
 

 nadaljevalni tečaj

 
Tečaj je primeren za tečajnike, ki že poznajo osnove risanja ali slikanja in bi svoje znanje radi poglobili. Spoznali bomo slikanje na velikem formatu s tremi barvami, ga razširili v barvno sliko z motivom tihožitja, portreta in figure. Seznanili se bomo z mešanjem barv, barvnimi kontrasti in harmoničnimi vrednostmi.
program tečaja:
 
 • slikanje predmetov oziroma tihožitja ter prostora
 • barvna teorija
 • slikanje portreta in figure
 
število tečajnikov:
 
 • 7 oseb
 
čas trajanja:
 
 • enkrat na teden po 3 šolske ure
Material je v celoti vštet v ceno.