galerija
galerija
vsebina

 celoletna likovna šola

 
Likovna šola je prilagojena različnim starostnim skupinam: osnovnošolcem v zadnji trijadi, dijakom, študentom, odraslim in upokojencem.

Namenjena je vsem, ki bi se radi naučili risanja in slikanja, ter se spoznali z različnimi slikarskimi in grafičnimi tehnikami in seveda tistim, ki bi radi poglobili svoje znanje na določenem likovnem področju.

Program se izvaja od septembra do junija oz. v času trajanja šolskega leta (v času počitnic tečajev ni!), enkrat tedensko po 3 šolske ure v popoldanskem času.

Šola se bo zaključila v mesecu juniju in sicer s pregledno razstavo del tečajnikov v galeriji in podelitvijo Potrdil o udeležbi.

Udeleženci likovne šole se bodo na začetku spoznali s tehnikami in temelji likovne teorije, ki jo bodo pozneje uporabili pri svojem praktičnem delu.

program likovne šole:
 • spoznavanje z risarskimi materiali in tehnikami
 • viziranje oziromamerjenje
 • konstruktivno risanje prostora in enostavnih teles v prostoru
 • spoznavanje s perspektivo
 • risanje osnovnih likov
 • medsebojna razmerja - proporci
 • oblikovanje kompozicije: smer, velikost, teža, ritem, …
 • risanje tihožitja s poudarkom na ploskvi-obliki-formatu
 • senčenje ali modeliranje, svetlo-temno oziroma svetlostni ekrani
 • risanje portretov, figure, rok v harmoniji odnosa celota-detajl
 • spoznavanje z anatomijo človeka
 • krokiji različnih postavitev
 • risanje po živem modelu - figura v prostoru

 • spoznavanje slikarskega materiala in tehnik
 • viziranje in oblikovanje kompozicije
 • tonsko slikanje z upoštevanjem prostora in volumna
 • modeliranje in moduliranjem (svetlenje - temnenje, barvni prostorski ključ)
 • mešanje barv z osnovnimi barvami
 • barvni krog
 • prostor in slikovna ploskev
 • oblikovanje kompozicije in izbor motiva
 • združitev vsega navedenega v slikanje, s povdarkom na povezanosti in harmoniji s celoto in detajli
 • slikanje preprostega ter zahtevnega tihožitja
 • slikanje portreta in figure

 • spoznavanje osnovnih pojmov grafičnega oblikovanja
 • spoznavanje tehnik visokega tiska (linorez, lesorez)
 • spoznavanje tehnik globokega tiska (suha igla, jedkanica)
 • oblikovanje kompozicije: smer, velikost, teža, ritem …
 • prenos risbe na matrico
 • priprava matrice
 • enobarvni in večbarvni odtis
 • signatura grafičnega lista

 • max. število tečajnikov:
 • 7 oseb

 • čas trajanja:
 • v šolskem letu 2012/13
 • enkrat na teden po 3 šolske ure

 • Ves material, orodja, oprema in ddv je v celoti vštet v ceno.