galerija
galerija
vsebina

 Intenzivne priprave na sprejemni izpit

 
Intenzivne delavnice v času vikendov pred sprejemnimi izpiti so namenjene predvsem obnovi znanja, kjer bomo snov predelali čim hitreje ter se poskusili posvečati vajam, s katerimi se boste srečevali.
Ta program je namenjen vsem, ki se pripravljajo na sprejemne izpite na:
 • Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (smer: slikarstvo, kiparstvo, restavratorstvo, vizualne komunikacije, industrijsko oblikovanje);
 • Pedagoški fakulteti (smer likovna pedagogika)...
 • Srednji šoli za oblikovanje

Izbrani programi so namenjeni pripravi za študij na likovno usmerjenih šolah in fakultetah, saj vsebinsko obravnavajo problematiko, s katero se boste srečali na sprejemnih izpitih oz. preizkusu likovne nadarjenosti.
Pravočasne priprave so pomembne za uspeh na izpitu, saj obvezni program osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja ne nudi potrebne podlage za uspeh. Na pripravah se boste tako srečali z nalogami, jih spoznali in razumeli ter osvojili potrebne osnove likovne teorije in prakse.

Sprejemni izpit je pomemben korak pred nadaljnjim šolanjem in ne nazadnje odloča o življenjskem poklicu, zato ne dovolite, da vas izdajo nepripravljenost, trema ali nerazumevanje prejete naloge.

Potek dela:

Na prvem srečanju bomo zato preverili predznanje udeležencev ter se le-temu prilagajali skozi program. Delo v majhnih skupinah nam omogoča kvalitetno delo, tako bomo v kratkem času spoznali in predelali naloge, s katerimi se boste srečali na sprejemnih izpitih.
Prav tako pripravljalnica obsega tudi svetovanje pri sestavi mape za sprejemni izpit.

Sprva je poudarek na risanju tihožitij in prostorskih postavitev, v nadaljnjem delu programa pa preidemo na risanje po živem modelu, kjer se tečajniki seznanijo s proporci, z zakonitostmi figure in portreta ter spoznavajo človeško anatomijo.

Prav tako ste vabljeni tudi tisti, ki bi se radi seznanili z akademskim pristopom risanja figure.


2 tridnevna sklopa (petek, sobota in nedelja - ura po dogovoru) po 4 šolske ure (24 šolskih ur) ali po dogovoru.


Cena: 170,00 € V ceni so všteti material, uporaba gradiv, orodja ter strokovno vodenje.

Število tečajnikov: min. 4 – maks. 8 oseb

Način plačila: Ob začetku tečaja.


Termini sprejemnih izpitov oz. preizkusi likovne nadarjenosti:
 • ALUO:
     Prvi del preizkusa: Kandidati morajo 5. junija 2013 od 10. do 12. ure oddati mapo (format 50x70 cm, za program
     kiparstva lahko tudi 70x100 cm), označeno s svojim imenom. Za slikarstvo, kiparstvo ter konserviranje in
     restavriranje likovnih del jo oddajo tajništvu akademije na Erjavčevi 23, za oblikovanje pa tajništvu oddelka na
     Dolenjski 83.
   
     Drugi del preizkusa nadarjenosti lahko opravljajo le kandidati s pozitivno ocenjenimi deli.
   
     Drugi del preizkusa se izvaja v ateljejih akademije in traja od 27. junija do 4. julija 2013 (za slikarstvo, kiparstvo
     od 1. do 4. 7. 2013 ter za oblikovanje in konserviranje in restavriranje likovnih del od 27. 6. do 1. 7. 2013).
   
 • PF Maribor – likovna pedagogika:
     preizkus likovnih sposobnosti bo 1. ali 2. julija 2013 ob 9.00 uri!
Vsi, ki pri nas obiskujete tečaj priprave na sprejemni izpit imate pred sprejemnimi izpiti dva brezplačna konzultacijska termina.
 
Rezultati sprejemnih izpitov v letu 2013:
Letošnji procent uspešno vpisanih po intenzivnih pripravah pri nas je bil 75%!!
 
 
Vse navedene cene v ceniku in na spletni strani vsebujejo dajatve oz. davke.